Asvod

DOMA?CA? PAi??A?E ZDISLAVA s.r.o.

VAi??tA?me VA?s na strA?nkA?ch domA?cAi?? pAi??A?e Zdislava s.r.o.


NaA?e agentura byla zaloA?ena roku 1993 a poskytuje odbornou zdravotnAi?? pAi??A?i lidem vAi??jejich domA?cAi??m prostAi??edAi??.

NA?A? tA?m tvoAi??Ai?? kvalifikovanA? zdravotnickA? personA?l a poskytuje pomoc klientA?m zAi??pAi??ilehlA?ch obcAi?? z oblasti: Veselska, StrA?A?nicka, Bzenecka a Velicka (viz. mapa).

Jsme schopni zajistit nepAi??etrA?itou pAi??A?i klientA?m potAi??ebnou kaA?dA? den v roce, vA?etnAi?? vAi??kendA? a svA?tkA?.

 

„DomA?cAi?? pAi??A?e je zamAi??Ai??ena zejmAi??na na udrA?enAi?? a podporu zdravAi??, navrA?cenAi?? zdravAi?? a rozvoj sobAi??staA?nosti, zmAi??rA?ovA?nAi?? utrpenAi?? nevylAi??A?itelnAi?? nemocnAi??ho A?lovAi??ka a zajiA?tAi??nAi?? klidnAi??ho umAi??rA?nAi?? a smrti.“ (MetodickAi?? opatAi??enAi?? A?. 13/2004 VAi??st. MZ- Koncepce domA?cAi?? pAi??A?e).

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom