O nás

 

Hlavní činností naší agentury je pomoc potřebným lidem na území jižní Moravy, prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány občanům od dětství do seniorského věku v jejich domácím prostředí. Velkou část našich klientů tvoří také nevyléčitelně nemocní a lidé v terminálním stádiu. Jsme schopni pomoci klientům nebo jejich rodině v tomto těžkém období. Spolupracujeme s pečovatelskou službou Zdislava O.P.S., kdy je možné klientům zajistit komplexní péči, včetně hygieny, dovážky jídla, léků, úklidu a nákupů.. K nemocným lidem můžeme zajíždět i více krát za den, včetně sobot a nedělí, výjimkou nejsou ani svátky.

 

Je mnoho důvodů, proč je pro nemocného nebo umírajícího člověka výhodnější léčba v domácím prostředí:

- prevence nemocničních infekcí (např. průjmy)

- zhoršení celkové zdravotního stavu člověka, způsobené negativním psychickým působením cizího nemocničního prostředí (hlavně u starších osob)

- v domácím prostředí se člověk rychleji uzdravuje a dochází k celkové pohodě člověka

 

CÍL DOMÁCÍ PÉČE ZDISLAVA

Snažíme se co nejvíce prodloužit život klienta v jeho domácím prostředí a oddálit nebo zamezit pobyt v nemocnici či v domově důchodců. Naším cílem je zlepšení kvality života klienta, a pokud je to možné, navrácení ho do běžného způsobu života. Nabízíme empatický přístup a profesionální pomoc.

 

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom