Akce

 

Bartolomějský jarmark

Každým rokem se účastníme na Bartolomějském jarmarku, kde na náměstí zajišťujeme odborný zdravotnický dohled a případnou první pomoc.

 

 

„Čaj o páté“

Rodinná pohoda Vyškov o.s. a Domácí péče Zdislava o.p.s. pořádají  ČAJ O PÁTÉ, který je určen všem, které zajímá problematika demence.

Kde a kdy se scházíme?

Skupina se schází v prostorách Domácí péče Zdislava, Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou (vchod do těchto prostor se nalézá směrem ze Sokolské ulice).

Termín setkání:  13. 6. 2012 v 17.00 hod.

Velmi dobře jsme si vědomi toho, že blízcí příslušníci osob s demencí, a zejména pak jejich rodinní pečovatelé poskytující v domácím rodinném prostředí nemocným tolik potřebnou péči, bývají často vystaveni vysokým nárokům při zvládání této náročné životní situace, značnému stresu a vypětí. V klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny mají tito pečovatelé jedinečnou možnost pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v tak těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci.

 

Rodinní pečovatelé tak mají ve skupině možnost:

  • řešit aktuální problémy s péčí o člověka s demencí,
  • získávat informace o Alzheimerově chorobě, možnostech řešení této situace, kontakty na související oblasti služeb – zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, která mají oddělení pro tyto nemocné, na lékaře, kteří diagnostikují a provádí léčbu demencí a na další návazné organizace a služby. K dispozici jsou zdarma informační materiály a informace o aktivitách České alzheimerovské společnosti, Domácí péči Zdislava atd.
  • získat praktické a cenné rady týkající se zvláštností péče o člověka s demencí – na přání účastníků na tato setkání zveme odborníky z oblasti zdravotnictví i sociálních služeb (např. zástupce domovů pro seniory, které přijímají klienty se syndromem demence) atd.
  • cítit mnohdy tolik potřebnou podporu ve své nelehké životní situaci.

 

Pro informace o svépomocných skupinách a této problematice se mohou rodinní pečovatelé obrátit na:

  • poradenskou linku v Diakonii ČCE – středisko v Brně, tel.: 549 / 242 279
  • Domácí péči Zdislava – tel.: 518 322 429, (7:00 – 9:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.)

Zdeněk Choura – pečující, tel.: 773 279 481

Marie Tomečková – Domácí péče Zdislava, tel.: 604 963 088

 

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom