Zdravotnické služby

Domácí péče je zaměřena na klienty, kteří by jinak byli hospitalizováni, a je poskytována v jejich vlastních domovech. Na základě indikace ošetřujícího lékaře je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Potřebnými klienty pro účely domácí péče jsou občané všech věkových kategorií, indikačních i diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního a sociálního stavu plně, či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby.
Zdravotní péče představuje například: aplikaci injekcí, inzulínů; odběry biologického materiálu; převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů; ošetření stomií; cévkování; měření fyziologických funkcí; ošetřovatelskou rehabilitaci a jiné.

Domácí péče Zdislava, byla založena v roce 1993 paní Marií Tomečkovou, jako nestátní zdravotnické zařízení s právní subjektivitou fyzické osoby.
Od svého založení poskytuje zdravotnické služby obyvatelům Veselí nad Moravou, Strážnice, Velké nad Veličkou a přilehlých obcí.

Kontakt

Název a sídlo
ZDISLAVA s.r.o.
Masarykova 118
Veselí nad Moravou, PSČ 698 01
IČO: 28319834
IČZ: 75978000
Mobil: 604963088
Email: marie.zdislava@tiscali.cz

Kanceláře

Masarykova 118
Veselí nad Moravou, PSČ 698 01
Tel./fax: 518323187

Náměstí 17. listopadu 1545
Strážnice, PSČ 696 62
Tel.: 518333206

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom