VelikonoA?nAi?? jarmark na NovAi?? LhotAi?? 31. 3. 2018

V sobotu – 31. 3. 2018 jsme se zA?A?astnili velikonoA?nAi??ho jarmarku na NovAi?? LhotAi?? vAi??Hotel HA?j, kde jsme prezentovali sluA?bu dennAi?? stacionA?Ai?? vA?robky klientA? naA?Ai?? sluA?by – tento rok jsme napekli minimazance a usuA?ili jablAi??A?ka. PodaAi??ilo se zAi??skat 864 KA?, tato A?A?stka bude pouA?ita pro A?A?ely dennAi??ho stacionA?Ai??e, o vyuA?itAi?? tAi??to A?A?stky VA?s budeme informovat! DAi??kujeme vA?em za podporu!Ai??

 


Dub 11, 2018 | Category: Nezařazené | Comments: none
bottom