Čaj o páté

ČAJ O PÁTÉ

Zdislava Sociální péče Veselí nad Moravou

pořádá svépomocnou skupinu – ČAJ O PÁTÉ – která je určena rodinným pečovatelům, pečujícím o své blízké s různými typy demence a zdravotně postižené

Co svépomocná skupina přináší?

Podporu a pomoc v náročné péči

Řešení krizových situací s nemocnými a rodinou

Sociální poradenství pro rodiny, které pečují

Pospolitost, solidaritu, zázemí

Kdo pomáhá?

Pracovníci v přímé péči

Hosté (zástupci domovů pro seniory, zástupci obcí, zkušení pečovatelé)

Cíl svépomocné skupiny

Řešení důležitých témat rodin pečujících o blízké s jakýmkoliv typem  demence nebo zdravotním postižením

Termín setkání: jedenkrát za čtvrt roku

Místo setkání: Zdislava Sociální péče Veselí nad Moravou, Za Poštou 110,Veselí nad Moravou

Informace o svépomocné skupině předá: Zdeněk Choura, telefon 773 279 481 nebo email: choura@atlas.cz

Srdečně zveme!

 

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom