Jak nám můžete pomoci

- finančním darem na číslo účtu 1388287339/0800
- materiálním darem na adresu Zdislava Veselí, o.p.s, Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou

Pokud byste rádi pomohli jinou formou, kontaktujte nás prosím.

Praxe, stáže

Velmi vítáme a vážíme si pomoci praktikantů a stážistů. I když běžné potřeby našich klientů zajistí pracovníci, pomoc praktikantů či stážistů umožňuje nabídnout něco víc.

Svou praxi si u nás mohou splnit studenti středních, vyšších odborných a vysokých sociálních či zdravotních škol nebo  účastníci rekvalifikačních kurzů.

Studenti jsou při nástupu na praxi seznámeni se zařízením a jeho aktivitami a činnostmi, jsou proškoleni v BOZP. K dispozici mají prostory, ve kterých si mohou nechat své osobní věci a trávit přestávky.

 

Na procházce s praktikantkou

Provoz Denního stacionáře Zdislava Veselí, Pečovatelské služby Zdislava Veselí a Osobní asistence Zdislava Veselí je podpořen:

  • JmK
  • MPSV
  • městem Veselí nad Moravou (neinvestiční granty v oblasti sociální péče)
  • ÚP
  • a okolními městy a obcemi

Rekonstrukce prostor Denního stacionáře Zdislava Veselí byla finančně podpořena z rozpočtu města Veselí nad Moravou (grant v oblasti sociální péče).


Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom