Jak nA?m mA?A?ete pomoci

- finanA?nAi??m darem na A?Ai??slo A?A?tu 1388287339/0800
- materiA?lnAi??m darem na adresu Zdislava VeselAi??, z.A?., Masarykova 118, 698 01 VeselAi?? nad Moravou

Pokud byste rA?di pomohli jinou formou, kontaktujte nA?s prosAi??m.

Praxe, stA?A?e

Velmi vAi??tA?me a vA?A?Ai??me si pomoci praktikantA? a stA?A?istA?. I kdyA? bAi??A?nAi?? potAi??eby naA?ich klientA? zajistAi?? pracovnAi??ci, pomoc praktikantA? A?i stA?A?istA? umoA?A?uje nabAi??dnout nAi??co vAi??c.

Svou praxiAi??si u nA?s mohou splnit studentiAi??stAi??ednAi??ch, vyA?A?Ai??ch odbornA?ch a vysokA?ch sociA?lnAi??ch A?i zdravotnAi??ch A?kol neboAi?? A?A?astnAi??ci rekvalifikaA?nAi??ch kurzA?.

Studenti jsou pAi??i nA?stupu na praxi seznA?meni se zaAi??Ai??zenAi??m a jeho aktivitami a A?innostmi, jsou proA?koleni vAi??BOZP. KAi??dispozici majAi?? prostory, ve kterA?ch si mohou nechat svAi?? osobnAi?? vAi??ci a trA?vit pAi??estA?vky.

 

Na prochA?zce s praktikantkou

Provoz DennAi??ho stacionA?Ai??e Zdislava VeselAi??, PeA?ovatelskAi?? sluA?by Zdislava VeselAi?? a OsobnAi?? asistence Zdislava VeselAi?? je podpoAi??en:

  • JmK
  • MPSV
  • mAi??stem VeselAi?? nad Moravou (neinvestiA?nAi?? granty vAi??oblasti sociA?lnAi?? pAi??A?e)
  • AsP
  • a okolnAi??mi mAi??sty a obcemi

Rekonstrukce prostor DennAi??ho stacionA?Ai??e Zdislava VeselAi?? byla finanA?nAi?? podpoAi??ena zAi??rozpoA?tu mAi??sta VeselAi?? nad Moravou (grant vAi??oblasti sociA?lnAi?? pAi??A?e).


Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom