O nA?s

VAi??tA?me VA?s na strA?nkA?ch domA?cAi?? pAi??A?e Zdislava, kterA? poskytuje sociA?lnAi?? a zdravotnickAi?? sluA?by obyvatelA?m VeselAi?? nad Moravou, StrA?A?nice, VelkAi?? nad VeliA?kou a pAi??ilehlA?ch obcAi?? pAi??evA?A?nAi?? v jejich vlastnAi??m sociA?lnAi??m prostAi??edAi??. Tato pAi??A?e je poskytovA?na jiA? od roku 1994.

SociA?lnAi?? sluA?by:

  • PeA?ovatelskA? sluA?ba
  • OsobnAi?? asistence
  • DennAi?? stacionA?Ai??

ZdravotnickAi?? sluA?by:

  • OA?etAi??ovatelskA? sluA?ba
  • ZapA?jA?enAi?? kompenzaA?nAi??ch pomA?cek

VeA?kerAi?? sluA?by jsou zajiA?A?ovA?ny na vysokAi?? profesionA?lnAi?? A?rovni a v rA?mci metodik jednotlivA?ch sluA?eb i pAi??Ai??mAi?? prA?ce s klienty jsou uplatA?ovA?ny standardy kvality. DomA?cAi?? pAi??A?e Zdislava se zapojenAi??m do komunitnAi??ho plA?novA?nAi?? podAi??lAi?? na spoluprA?ci v oblasti sociA?lnAi??ch sluA?eb a rozvoji otevAi??enAi?? obA?anskAi?? spoleA?nosti na regionA?lnAi?? A?rovni.

OdbornA? konzultace v pAi??A?i o lidi s psychickA?m postiA?enAi??m je zajiA?tAi??na Mudr. VAi??tAi??zslavem PA?lenskA?m, Ph.D., http://psychiart.cz/

A?innost organizace je finanA?nAi?? podporovA?na:


 

 

 

MAi??stA?m

VeselAi?? nad Moravou

 

Kyjov

 

StrA?A?nice

ObcAi??m
Blatnice pod SvatA?m AntonAi??nkem
BlatniA?ka
HroznovA? Lhota
HrubA? Vrbka
JavornAi??k
KnAi??A?dub
KozojAi??dky
KuA?elov
Lipov
Louka
MalA? Vrbka
MoravskA? PAi??sek
NovA? Lhota
RadAi??jov
Suchov
Tasov
TvaroA?nA? Lhota
VelkA? nad VeliA?kou
Vnorovy
A?eraviny

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom