Kurzy v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomor. kraji II“

I letos se nám podařilo zabezpečit vzdělávací aktivity zaměstnanců přes projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“. Tento projekt v naší organizaci probíhá od ledna 2014 a potrvá až do července.

Tentokrát se objeví semináře jako: sebeřízení, krizová intervence, asertivita, psychiatrické minimum. Zařadili jsme do toho projektu i nejrůznější terapie, např. dramaterapie, arteterapie či muzikoterapie.

Děkujeme všem lektorům za odborný výklad :-)

Kontakt

Zdislava Veselí, o.p.s.
Phone: +420 518 323 187


bottom